nijntjelogoInformatie in het engels? English version: click here.

Dat uw kind zijn of haar zwemdiploma haalt, is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Zou dat ook niet moeten gelden voor het beweegdiploma? Bewegen is noodzaak voor alles. Haal je nationaal erkende beweegdiploma bij Velocitas Gouda!

Waarom het nijntje Beweegdiploma?
In de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar vindt de grootste motorische ontwikkeling plaats. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen en basisvaardigheden goed aan te leren. Of je nu later gaat voetballen, dansen, zwemmen of op atletiek. Overal heb je bijvoorbeeld balans, durf en sprongkracht nodig. Daarnaast is bewegen gezond en het helpt om overgewicht tegen te gaan. Zodra uw kind kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. Het Beweegdiploma helpt kinderen bij hun motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling!

Bewegen met nijntje en de KNGU
Nijntje en de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) zijn een meerjarig samenwerkingsverband aangegaan met als doel om meer kinderen tussen de 2 en 6 jaar spelenderwijs goed te leren bewegen. Er zijn twee beweegdiploma’s ontwikkeld, speciaal voor deze leeftijdsgroep.

Enthousiaste reacties van ouders
Ouders van wie kinderen de beweeglessen hebben gevolgd, zijn erg enthousiast over de beweeglessen. Volgens hen durft hun kind nu meer en hebben ze meer vaardigheden ontwikkeld. Ouders vinden het nijntje Beweegdiploma een goede graadmeter voor de motorische ontwikkeling van hun kind. Bij sommige kinderen gaat het fietsen met sprongen vooruit. Bij andere kinderen is ook het zwemmen een stuk verbeterd : ‘Mijn zoon heeft leren duikelen bij het Beweegdiploma en durft nu ook te duiken in het zwembad. Super!’

nijntje bij Velocitas
We geven het nijntje beweegdiploma in 2 vormen:

  • in cursusvorm, aan groepjes van maximaal 10 kinderen. 15-20 lessen van 45 minuten aan kinderen vanaf 2,5 jaar. Met als afsluiting het beweegdiploma 1 of 2. Deze lessen zijn alleen in de Aakwerf.
  • kleuterlessen, in grote gymzaal. Met 1-2x per jaar uitreiking van het diploma. Deze lessen zijn op meerdere locaties voor kinderen vanaf 3 jaar.

De lessen worden met een beweegfeest afgesloten. Bij het beweegfeest laten alle kinderen zien wat zij hebben geleerd en krijgt ieder kind een diploma! Dit is een feestelijke les, waar alle ouders, maar ook opa’s, oma’s, broers, zussen enz. mogen komen kijken.

Tijdens de lessen hebben we graag alle aandacht gericht op de kinderen. Indien de corona regels het toestaan, kunnen de ouders in onze kantine (Aakwerf) wachten of even een boodschap doen. De eerste 5 en laatste 5 minuten bent u van harte welkom om even te komen kijken naar uw peuter of kleuter.

Contributie en meer informatie

  • Cursus: voor het complete pakket met lessen, het lidmaatschap bij Velocitas, beweegfeestje en diploma betaalt u een totaalprijs. Na afloop van de lessenserie wordt uw kind automatisch uitgeschreven, tenzij u bij de ledenadministratie aangeeft dat uw kind doorstroomt naar een reguliere les.
  • Kleuterles: u betaalt de reguliere contributie en er gelden de bijbehorende opzegtermijnen. Het diploma en beweegfeest kosten geen extra geld en worden 1-2x per jaar gehouden.

Meer info over de contributie en de tarieven vindt u hier.

Wilt u dat uw kind zich motorisch goed ontwikkelt? Denk aan balanceren, kruipen, oog-hand coördinatie, klimmen, springen, draaien, ritme, hand-voet coördinatie etc.? Kan uw kind wel wat extra oefening gebruiken in het bewegen, klauteren en rollen? Geef hem of haar dan op voor een proefles!

Wilt u meer weten?
Neem gerust contact met ons op via: beweegdiploma@velocitasgouda.nl
Kijk hier voor ons lesrooster.

Meer informatie over het nijntje Beweegdiploma leest u ook op www.beweegdiploma.nl

Aanmelden
Graag vooraf uw kind aanmelden voor de (proef)lessen via beweegdiploma@velocitasgouda.nl.
In september en februari starten de reguliere nieuwe cursussen. Indien er ruimte is, kunt u ook tussentijds instromen. Neem dus gerust contact op! Vanwege de corona maatregelen is het ook mogelijk tot aan de zomervakantie mee te doen.

Er kunnen kostenvrij 2 proeflessen worden gevolgd, daarna besluit u of uw kind lid wordt.