Heeft u interesse in een van onze lessen, kom gerust langs voor een proefles! U kunt dan sfeer proeven en kijken of de les u bevalt. Informatie over onze lessen is te verkrijgen bij de leiding, via onze website of info@velocitasgouda.nl.

Aanmelden

Welkom als lid van Velocitas! U kunt het inschrijfformulier hier downloaden of een formulier vragen bij de leiding. Het inschrijfformulier kunt u bij de leiding weer inleveren of opsturen naar de ledenadministratie (binnenkort volgt hier het inschrijfformulier met de contributie voor 2017-2018).

NB: wij geven de voorkeur aan betaling per automatische incasso. Wilt u toch per factuur betalen, dan berekenen wij hiervoor € 5,00 per factuur.

Een overzicht van de contributie per les vindt u hier.

Wijzigingen doorgeven

Gaat u verhuizen, is uw e-mailadres gewijzigd of wilt u andere wijzigingen doorgeven? Stuur een bericht naar de ledenadministratie, zodat onze gegevens up-to-date blijven.

Reductie-regeling

De reductie-regeling is een voorziening van de gemeente Gouda, voor inwoners van Gouda met een smallere beurs. Zij kunnen korting krijgen op diverse activiteiten, zoals bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportvereniging. Op hun website zijn de voorwaarden na te lezen om in aanmerking te komen voor reductie. Met vragen kunt u ook terecht bij de gemeente via (0182) 140 182, elke werkdag bereikbaar tussen 8.30 – 17.00 uur.

Beëindiging van het lidmaatschap

– U kunt alleen schriftelijk of per e-mail het lidmaatschap opzeggen d.m.v. een berichtje aan de ledenadministratie.
– Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Het lidmaatschap kan worden stopgezet per 1 september, 1 januari of 1 april (opzeggen voor 1 augustus, 1 december of 1 maart). Wanneer u later opzegt, bent u contributie verschuldigd tot de eerst volgende opzegdatum.
– Tussentijds opzeggen, opzeggen via de leiding of telefonisch is niet mogelijk. Zolang er geen schriftelijk bericht is ontvangen, bent u verplicht contributie te betalen.
– Restitutie van het lidmaatschapsgeld wordt niet gegeven.

Vragen

Voor vragen met betrekking tot het lidmaatschap kunt u terecht bij de ledenadministratie (of kijk hier voor het mailadres).