Update 30 november
Het is gelukt een nieuw lesrooster samen te stellen, waarbij (bijna) alle lessen een plaatsje hebben gekregen. Zo kan iedereen toch blijven sporten! Wel zijn veel dagen en tijden aangepast. Let op, ook van lessen die ’s middags waren, zijn heel wat tijden aangepast. Kijk goed in het lesrooster op welk tijdstip jouw les is. Het tijdelijke rooster geldt in ieder geval t/m 18 december.

Update 28 november
Afgelopen vrijdag zijn nieuwe corona maatregelen bekend geworden. Na 17u is het niet meer toegestaan te sporten. We zijn druk bezig te proberen alle leden een mogelijkheid te geven toch te kunnen trainen (voor 17u). Het is niet te voorkomen dat hierdoor lessen van tijd en soms zelfs dag veranderen. Ook lestijden in de middag kunnen van tijd wijzigen. We hopen op jullie begrip.

Zodra meer informatie bekend is, wordt dit op de website geplaatst en ontvangen alle leden bericht.

Update 13 november
Sinds zaterdag 6 november gelden er strengere corona maatregelen, die zijn opgelegd door de overheid tijdens de persconferentie van dinsdag 2 november. Vanaf zaterdag 13 november worden de maatregelen nog meer aangescherpt.

Sporters en bezoekers vanaf 18 jaar zijn alleen welkom met een corona toegangsbewijs (QR code) en legitimatie. Vanaf zaterdag 13 november 18u zijn de regels voor bezoekers aangescherpt. Met een corona toegangsbewijs mag u uw kind helpen omkleden in de kleedkamer. U mag jammer genoeg niet blijven wachten/kijken in de gymzaal/kleedkamer/kantine. Dit geldt voor alle trainingen, wedstrijden en activiteiten tenminste de komende 3 weken. Dit vraagt van ons allemaal weer schakelen en aanpassen, voor kinderen en leiding. We hopen ook op jullie begrip!

We willen jullie, (groot)ouders en verzorgers, daarom vragen om voortaan zoveel mogelijk buiten te blijven wachten wachten (net als vorig jaar). We proberen zoveel mogelijk een trainer/assistent/bestuurslid bij de deur te zetten tijdens de leswisselingen. Staat er niemand en heeft u een vraag? Druk op de bel en we komen zo mogelijk naar buiten (middenin een les is dat vaak wat lastig). Of laat uw kind aan de trainer in de gymzaal vragen om even naar de buitendeur te komen.

Contact met trainers
Mocht het nodig zijn of wilt u een van onze trainers spreken, neem dan zo mogelijk (vooraf) via e-mail, telefoon of WhatsApp contact met hen op. De contactgegevens van al onze trainers vindt u hier. Komt u toch naar binnen, dan zullen wij u om een QR code en legitimatie vragen.

Zelf sporten vanaf 18 jaar (inclusief ouder-kindgym)
Onze lessen voor volwassenen kunnen we blijven geven. Sporters vanaf 18 jaar kunnen alleen naar binnen en deelnemen aan onze lessen als zij bij de ingang een geldig corona toegangsbewijs en legitimatie kunnen tonen. Dit moet elke keer opnieuw dat je komt trainen, of je nu 1x of 4x per week traint.

Je kunt een corona toegangsbewijs (QR code) krijgen door:
1) volledige vaccinatie
2) herstel bewijs corona
3) testen voor toegang

We hopen op jullie medewerking en we op deze manier fijn onze lessen kunnen blijven geven in de gymzaal!

Meer weten over de corona maatregelen in de sport? Lees hier verder.

corona virus

|