Rekenvoorbeelden

Hier vind je enkele rekenvoorbeelden om de totale contributie te berekenen.

Voorbeelden contributiebedragen

Elke week 1 uur gymnastiek

Basiscontributie   € 66,24
Recreatie 1 uur    € 123,66
Totaal (per jaar)    € 189,90

 Elke week 1 uur gymnastiek en 2 uur Turnen Dames

Basiscontributie € 66,24
Recreatie 1 uur € 123,66
Turnen dames 2 uur € 247,32
Totaal (per jaar) € 437,22

 

Contributie Overzicht