Onderzoek toont aan: nijntje Beweegdiploma is effectief

Velocitas werkt al weer 7 jaar met het nijntje Beweegdiploma. Honderden kinderen hebben inmiddels hun nijntje Beweegdiploma behaald bij Velocitas. Tijdens de lessen wordt geoefend op de 10 basisvormen van bewegen. We zagen dat de kinderen plezier hadden en hun motorische vaardigheden verbeterden. Ouders lieten vaak weten dat hun kind meer zelfvertrouwen had gekregen. Nu blijkt ook uit onderzoek dat het nijntje Beweegdiploma echt effectief is! Het wordt daarom aangeraden om dit programma in te zetten om de motorische vaardigheden van peuters en kleuters te stimuleren. In de eerste 7 levensjaren leg je de basis voor een goede motoriek. Door op jonge leeftijd veel te oefenen met motoriek, zullen kinderen op de lange termijn de vruchten hiervan plukken. 

Komt jouw kind ook de motoriek oefenen en het officieel erkende nijntje Beweegdiploma bij Velocitas halen?

 

In 2023 is het nijntje Beweegdiploma uitvoerig onderzocht door de Hanzehogeschool. 70 Kinderen zijn 20 weken lang gevolgd bij de lessen en in hun ontwikkeling. Hieronder enkele conclusies uit het onderzoek:

De resultaten van dit onderzoek en de observaties van de trainers suggereren dat het nijntje Beweegdiploma effectief is geweest in het verbeteren van de totale motorische vaardigheden, de balvaardigheid en de verplaatsvaardigheid van deelnemende peuters en kleuters. Niet alleen scoren zij op de nameting hoger dan op de voormeting, deze verbetering in vaardigheden is ook groter dan die van een vergelijkbare controlegroep. Kinderen scoren op de nameting significant hoger op deze vaardigheden dan op de voormeting. Ook ouders geven voor het merendeel van de vaardigheden die getraind worden in het nijntje programma aan dat ze hierin verbetering zien bij hun kinderen.

Ook de gebruikerservaringen met het nijntje Beweegdiploma zijn louter positief. Zowel ouders als de trainer zijn erg enthousiast over het programma, en beide groepen geven aan positieve effecten te bemerken bij de deelnemende kinderen. Ze geven aan dat kinderen die het programma gevolgd hebben groei laten zien in hun motorische vaardigheden, zelfvertrouwen en plezier. Ook benoemen ze verschillende positieve punten van het programma. Kinderen vinden de lessen leuk om te volgen en gaan er met veel plezier heen. Ze maken er kennis met een gevarieerd aanbod aan vaardigheden en activiteiten, en doordat ze hierin uitgedaagd worden op hun eigen niveau, ontwikkelen ze sterk hun motorische vaardigheden en hun zelfvertrouwen. Daarnaast bewegen ze samen met andere kinderen, waardoor ook hun sociale vaardigheden worden aangesproken. De rol van de trainer is hierbij essentieel: Een enthousiaste en betrokken trainer is essentieel voor succesvolle implementatie van de interventie. 

Het wordt daarom aangeraden om dit programma in te zetten om de motorische vaardigheden van peuters en kleuters te stimuleren. Zeker gezien de teruglopende motorische vaardigheden onder kinderen lijkt het van belang voldoende aandacht te hebben voor de ontwikkeling hiervan. Door op jonge leeftijd te beginnen met het stimuleren van de motorische ontwikkeling, zullen kinderen op de lange termijn de vruchten hiervan plukken. Bovendien is het op jonge leeftijd starten met het aanleren van motorische vaardigheden van belang, omdat de leeftijdsfase van 2 tot 5 jaar de belangrijkste periode is voor het ontwikkelen van fundamentele motorische vaardigheden, en een achterstand na het zevende jaar lastiger in te halen is. Deze vaardigheden zijn bepalend voor een levenslange deelname aan de sport- en de beweegcultuur en daardoor bijdragen aan een gezonde levensstijl op de lange termijn.

 

Meer informatie over het onderzoek: https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/interventies/interventie/nijntje-beweegdiploma/

Meer informatie over het nijntje Beweegdiploma bij Velocitas: https://www.velocitasgouda.nl/index.php?page=14
Velocitas biedt het nijntje Beweegdiploma aan bij de Ouder&Kind lessen op maandag en bij de gymlessen voor jonge kinderen (3,5-6 jaar).
Meld je kind aan voor een proefles: https://www.velocitasgouda.nl/index.php?page=Proeflesformulier

 

 

Nieuws Overzicht