Veiligheid

Velocitas heeft een gedragscode opgesteld, die is onderschreven door alle trainers, assistenten, bestuursleden en andere vrijwilligers. Ook is voor iedere betrokkene een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd en afgegeven. Daarnaast heeft Velocitas een Vertrouwenscontactpersoon aangesteld.

Vertrouwenscontactpersoon

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het aanspreekpunt voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie e.d.) van andere leden, trainers, vrijwilligers etc. bij Velocitas. De VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers en bestuur van Velocitas. De gesprekken zijn vertrouwelijk en bij voorkeur in een persoonlijk gesprek.

Contact: Olke van Esschoten, via vertrouwen@velocitasgouda.nl.

Downloads: